Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

stručno osposobljavanje

Cilj mjere stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa je nezaposlenim osobama koje nemaju radnog iskustva u zanimanju za koje su završili školovanje osigurati ulazak na tržište rada neovisno o tome je li stručni ispit ili radno iskustvo, zakonom ili drugim propisom utvrđeno kao uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta određenog zanimanja.

Stručno osposobljavanje

Zahtjev za priznavanje troška – DOWNLOAD

Obrazac zahtjeva za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa APZ-ZO1 – DOWNLOAD

Obrazac zahtjeva za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (SOR) RomiAPZ-ZO1 – DOWNLOAD

Ciljane skupine ove mjere su:

* Nezaposlene mlade osobe koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana s završenim preddiplomskim, diplomskim ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem, odnosno preddiplomskim ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem te završenim srednjoškolskim obrazovanjem u obrtničkim zanimanjima bez obzira je li zakonom propisano obavezno polaganje stručnog ispita kao uvjeta za obavljanje poslova svog radnog mjesta. Postupak dobivanja stručnog osposobljavanje za rad je slični ili isti kao u slučajevima dobivanja posla. Znači zainteresirane i ujedno stručne osobe se mogu javljati na oglase za radna mjesta objavljena na HZZ slanjem zamolbi za posao, odlaskom na testiranja, intervju-e i sl. Nakon što stručna osoba bude izabrana od strane poslodavca za određeno radno mjesto njezin zahtjev za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa obrađuje se u HZZ što može trajati od 2 tjedna pa do mjesec dana. Nakon toga dobiva se rješenje u kojem se navodi datum početka stručnog osposobljavanja ili datum od kad se osoba izabrana za određeni posao mora pojaviti na svom novom radnom mjestu. Ugovor o stručnom osposobljavanju između polaznika i HZZ potpisuje se u prostorijama zavoda u vrijeme kada osoba bude pozvana na potpisivanje, a najčešće to bude otprilike 20 dana i obavezno unutar mjesec dana od početka stručnog osposobljavanja. Na potpisivanje ugovora potrebno je ponijeti osobnu iskaznicu, OIB, kopiju svog tekućeg računa kojeg je potrebno prethodno otvoriti u banci (besplatno), te potvrdu prijevoznika o stvarnim troškovima prijevoza. Nekoliko dana nakon početka rada i najkasnije u roku od tjedan dana polaznik stručnog osposobljavanja (ili poslodavac) mora se prijaviti na mirovinskom osiguranju, riješiti zdravstveno osiguranje i poreznu karticu. 

stručno osposobljavanje

Polaznicima stručnog osposobljavanja za rad uplaćuju se doprinosi, novčana pomoć u visini neoporezivog dijela studentske stipendije koja trenutno iznosi 1.600 kuna mjesečno te naknada za prijevoz u visini stvarnog troška koja maksimalno može iznositi 1000 kn. Pod stvarnim troškom prijevoza podrazumijeva se trošak prijevoza javnim prijevozom i to na bazi mjesečne karte a ukoliko ne postoji mjesečna karta na pojedinim relacijama priznaje se trošak prijevoza na bazi pojedinačne dnevne karte pomnožene brojem radnih dana. Da biste svaki mjesec primili novčanu pomoć poslodavac je HZZ obavezan krajem svakog radnog mjeseca dostaviti putem e-maila ili faksa izjavu o prisutnosti polaznika stručnog osposobljavanja na njegovom radnom mjestu. Polaznik ima pravo na godišnji odmor koji će biti u cijelosti isplaćeni dok je situacija s bolovanjem malo drugačija te neće biti u cijelosti financirano ukoliko traje duže od 30 dana. Znači, ukoliko je bolovanje kraće od 30 dana nema umanjenja novčane pomoći (na snazi od 1.10.2013.g.).        

Da bi polaznik ostvario pravo na naknadu stvarnih troškova prijevoza mora prilikom potpisivanja ugovora s zavodom za zapošljavanje predati zahtjev za priznavanje troškova prijevoza i potvrdu prijevoznika o visini mjesečne karte ili neki drugi važeći dokaz o visini troška prijevoza. Zahtjev za priznavanje troškova prijevoza sadrži ime i prezime podnositelja, OIB te iznos troška prijevoza. U naseljima, mjestima i gradovima gdje ne postoji javni prijevoz te osobe nemaju mogućnost dostaviti dokaz o stvarnom trošku prijevoza, za pokrivanje troškova prijevoza mjesečno se isplaćuje iznos od 200,00 kn fiksno, bez dostavljanja dokaza o visini troška javnog prijevoza. 

Trajanje osposobljavanja odvija se u minimalnom trajanju od 12 mjeseci i najdužem do 36 mjeseci.

Važno je napomenuti da je stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa moguće prekinuti u bilo kojem trenutku, bez obzira radi li se o o novom stručnom osposobljavanju, zapošljavanju ili jednostavno nezadovoljstvu radom u sadašnjem poduzeću. Koraci koje je potrebno poduzeti ukoliko se polaznik odluči za prekid stručnog osposobljavanju su sljedeći: potrebno je obavijestiti svog poslodavca, područni ured hrvatskog zavoda za zapošljavanje, napisati izjavu o prekidu stručnog osposobljavanja te se odjaviti sa mirovinskog i zdravstvenog osiguranja. Ukoliko je polaznik prekinuo svoje stručno osposobljavanje, npr. sredinom mjeseca svoju mjesečnu naknadu dobit će u visini radnih dana koje je proveo na svom radnom mjestu, a ne fiksni iznos od 1600 kn. Isto tako će biti i sa troškovima prijevoza. Također je važno istaknuti da osoba koja je prekinula svoje stručno osposobljavanje ima pravo na stručno osposobljavanje kod drugog poslodavca ali će se vrijeme trajanja stručnog osposobljavanja umanjiti za broj dana tj. mjeseci provedenih kod prvog poslodavca.

Stručno osposobljavanje mladih

Ocjena 1 od 5Ocjena 2 od 5Ocjena 3 od 5Ocjena 4 od 5Ocjena 5 od 5
Loading...
Prethodna objava
Državni praznici i blagdani u 2014. godini – Hrvatska
Sljedeća objava
TV program Danas

Posljednje objave