Izrada putovnice – cijena i postupak

Izrada putovnice

Izrada putovnice stajat će vas 390,00 kn a zahtjev za izdavanje biometrijske putovnice rješava se u roku od 30 dana. Cijena za žurni postupak je 630,00 kn. U nastavku možete preuzeti dokument sa uputama pripreme fotografija za e-dokumente.

Upute za pripremu fotografija za e-dokumente

Biometrijsku putovnicu izdaje policijska uprava, odnosno policijska postaja Ministarstva unutarnjih poslova.

U žurnom postupku, kada se radi o hitnim slučajevima (liječenje, bolest, smrt člana obitelji, neodgodiv službeni put), putovnicu izdaje policijska uprava koju odredi ministar unutarnjih poslova (za sada je to samo Policijska uprava zagrebačka).

Ako građanin ima reguliran boravak u inozemstvu duže od tri mjeseca neprekidno, putovnicu može izdati i diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske u inozemstvu na čijem području građanin boravi. Iznimno, građaninu kojemu je nestala putovnica ili iz drugih razloga ne može služiti svrsi, a nužno je da ostane u inozemstvu duže od 30 dana radi liječenja, službenog posla, školovanja, specijalizacije ili drugih opravdanih razloga, putovnicu može izdati diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske na čijem području građanin boravi.

Građanin zahtjev za izdavanje putovnice podnosi osobno na šalteru za izdavanje putovnica u policijskoj upravi/postaji, neovisno o prebivalištu građanina. Zahtjev za izdavanje putovnice može se podnijeti u svakoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji koje imaju upravne poslove dakle, referadu za izdavanje osobnih isprava. 

Za maloljetne i poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanje putovnice podnosi roditelj, odnosno zakonski zastupnik. Ako su roditelji razvedeni zahtjev za izdavanje putne isprave za maloljetnu osobu i preuzimanje izdane putne isprave može obaviti samo roditelj koji predoči odluku nadležnog suda kojom mu je dijete povjereno na čuvanje i odgoj.

Zahtjev za izdavanje putovnice rješava se u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. 

Za izradu putovnice potrebno je priložiti sljedeće:

 • osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na temelju koje se može provjeriti identitet i hrvatsko državljanstvo; 
 • dokaz o uplati u državni proračun (posebnom uplatnicom koja se dobije u policijskoj upravi/postaji*):
  • iznosa od 320,00 kuna za izdavanje biometrijske putovnice ili
  • iznosa od 410,00 kuna za izdavanje biometrijske putovnice u žurnom postupku;
 • upravna pristojba u državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna; a za izdavanje putovnice u žurnom postupku upravnu pristojbu u iznosu od 220,00 kuna (20,00 kuna u državnim biljezima, a iznos od 200 kuna uplatiti posebnom uplatnicom koja se dobije u policijskoj upravi);
 • 1 fotografija – 3,5 x 4,5 cm, (naglasak fotografu da je fotografija za biometrijsku putovnicu);
 • staru putnu ispravu, koja će se poništiti i vratiti;
 • za malodobnu djecu koja prvi puta vade putovnicu, a nemaju osobnu iskaznicu: izvod iz matice rođenih i domovnicu  (djeca koja su navršila 12 godina moraju biti prisutna radi potpisivanja zahtjeva odnosno radi davanja otisaka prstiju koji se pohranjuju u čipu biometrijske putovnice).

*NAPOMENA: Iznos koji se plaća za navedenu ispravu može se uplaćivati samo putem uplatnica koje se dobiju u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, budući da se u navedene uplatnice u rubriku “poziv na broj” upisuje jedinstveni kontrolirani broj koji ne može biti jednak kod dvije osobe.

Građanin se ne smije služiti izdanom putovnicom ako:

 • su se promijenili osobni podaci građanina,
 • je putovnica oštećena ili dotrajala tako da više ne služi svrsi,
 • fotografija na putovnici ne odgovara izgledu građanina
 • putovnica iz bilo kojeg razloga ne služi svrsi.

Promjena osobnog podatka podrazumijeva promjenu imena ili prezimena, spola, eventualne korekcije datuma i mjesta rođenja.

Preuzeto sa: policija.hr

Ocjena 1 od 5Ocjena 2 od 5Ocjena 3 od 5Ocjena 4 od 5Ocjena 5 od 5
Loading...
Prethodna objava
TV program Danas

Posljednje objave