Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Cilj mjere stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa je nezaposlenim osobama koje nemaju radnog iskustva u zanimanju za koje su završili školovanje osigurati ulazak na tržište rada neovisno o tome je li stručni ispit ili radno iskustvo, zakonom ili drugim propisom utvrđeno kao uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta određenog zanimanja. Nastavi čitati